respect v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za respect v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.respect [Brit rɪˈspɛkt, Am rəˈspɛkt] SAMOST

III.respect [Brit rɪˈspɛkt, Am rəˈspɛkt] GLAG preh. (honour, recognize)

Prevodi za respect v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

respect v slovarju PONS

Prevodi za respect v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za respect v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

respect Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

n'en déplaise à qn iron

respect iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za respect v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文