restaurant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za restaurant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

restaurant [Brit ˈrɛst(ə)rɒnt, ˈrɛst(ə)r(ə)nt, ˈrɛst(ə)rɒ̃, Am ˈrɛst(ə)rənt, ˈrɛst(ə)ˌrɑnt] SAMOST

Prevodi za restaurant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

restaurant v slovarju PONS

Prevodi za restaurant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za restaurant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

restaurant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文