resting v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za resting v slovarju angleščina»francoščina

I.rest in GLAG [Brit rɛst -, Am rɛst -] (rest in [sth])

I.rest with GLAG [Brit rɛst -, Am rɛst -] (rest with [sb/sth])

I.rest on GLAG [Brit rɛst -, Am rɛst -] (rest on [sb/sth])

resting v slovarju PONS

Prevodi za resting v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za resting v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

resting Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文