rid v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rid v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.rid <part prés ridding; prét, part passé rid> [Brit rɪd, Am rɪd] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za rid v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

rid v slovarju PONS

Prevodi za rid v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za rid v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rid Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文