right-hand v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za right-hand v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za right-hand v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi porte

I.porte [pɔʀt] PRID

II.porte [pɔʀt] SAMOST ž

1. porte (entrée):

to sack Brit inf

III.porte [pɔʀt]

open day Brit

IV.porte [pɔʀt]

aile [ɛl] SAMOST ž

Individual translation pairs

right-hand v slovarju PONS

Prevodi za right-hand v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za right-hand v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

right-hand Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文