rings v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rings v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.ring <prét rang, part passé rung> [Brit rɪŋ, Am rɪŋ] GLAG nepreh.

Prevodi za rings v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
ring, segment technical
ring road Brit

rings v slovarju PONS

Prevodi za rings v slovarju angleščina»francoščina

rings Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

rings iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文