roof v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za roof v slovarju angleščina»francoščina

I.roof over GLAG [Brit ruːf -, Am ruf, rʊf -] (roof over [sth], roof [sth] over)

roof v slovarju PONS

Prevodi za roof v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za roof v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

roof Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文