room: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za room: v slovarju angleščina»francoščina

I.room [Brit ruːm, rʊm, Am rum, rʊm] SAMOST

room: v slovarju PONS

Prevodi za room: v slovarju angleščina»francoščina

room: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

room: iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za room: v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文