rough v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rough v slovarju angleščina»francoščina

I.rough up GLAG [Brit rʌf -, Am rəf -] inf (rough [sb] up, rough up [sb])

rough v slovarju PONS

Prevodi za rough v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za rough v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rough Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to cut up rough Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文