rubbish v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rubbish v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.rubbish [Brit ˈrʌbɪʃ, Am ˈrəbɪʃ] SAMOST

Prevodi za rubbish v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rubbish v slovarju PONS

Prevodi za rubbish v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za rubbish v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rubbish Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文