runners v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za runners v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

runner-up <pl runners-up> [Brit rʌnərˈʌp, Am ˈˌrənər ˈəp] SAMOST

Prevodi za runners v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

runners v slovarju PONS

Prevodi za runners v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za runners v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

runners Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to do a runner inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文