sac v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sac v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cul-de-sac [Brit ˈkʌldəˌsak, ˈkʊldəˌsak, Am ˈkəldəˌsæk] SAMOST

Prevodi za sac v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sac v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文