salted v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za salted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.salt [Brit sɔːlt, sɒlt, Am sɔlt] SAMOST

III.salt [Brit sɔːlt, sɒlt, Am sɔlt] PRID attr

I.salt away GLAG [Brit sɔːlt, sɒlt -, Am sɔlt -] (salt away [sth], salt [sth] away)

Prevodi za salted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

salted v slovarju PONS

Prevodi za salted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za salted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

salted Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文