salvage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za salvage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.salvage [Brit ˈsalvɪdʒ, Am ˈsælvɪdʒ] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za salvage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

salvage v slovarju PONS

Prevodi za salvage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za salvage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

salvage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文