satisfied v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za satisfied v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

satisfied [Brit ˈsatɪsfʌɪd, Am ˈsædəsˌfaɪd] PRID

Prevodi za satisfied v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

satisfied v slovarju PONS

Prevodi za satisfied v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za satisfied v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

satisfied Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to satisfy the examiners Brit SCHOOL, UNIV
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文