saw v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za saw v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi see

1. see (perceive):

to see that
voir que

III.see <prét saw; part passé seen> [Brit siː, Am si] GLAG nepreh.

I.see-saw [Brit ˈsiːsɔː, Am ˈsiˌsɔ] SAMOST lit

II.see-saw [Brit ˈsiːsɔː, Am ˈsiˌsɔ] GLAG nepreh. lit

saw v slovarju PONS

Prevodi za saw v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi see2, see1

Fraze:

to see the last [or Brit, Aus the back] of sb/sth
to not see the wood Brit, Aus [or Am the forest] for the trees

II.saw2 <-ed, sawn [or -ed, -ed]> [sɔ:, Am sɑ:] GLAG preh., nepreh.

Fraze:

to see the last [or Brit, Aus the back] of sb/sth
to not see the wood Brit, Aus [or Am the forest] for the trees

saw Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

le temps [ou avant] que qn le voie (subj) ...
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文