scale v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za scale v slovarju angleščina»francoščina

full-scale [Brit ˌfʊlˈskeɪl, Am ˈfʊl ˈˌskeɪl] PRID

Richter scale [Brit ˈrɪktə, Am ˈrɪktər ˌskeɪl] SAMOST

small-scale [Brit smɔːlˈskeɪl, Am ˈsmɔl ˈˌskeɪl] PRID

I.scale down GLAG [Brit skeɪl -, Am skeɪl -] (scale [sth] down, scale down [sth])

I.scale up GLAG [Brit skeɪl -, Am skeɪl -] (scale [sth] up, scale up [sth])

scale v slovarju PONS

Prevodi za scale v slovarju angleščina»francoščina

scale Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文