scales v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za scales v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

full-scale [Brit ˌfʊlˈskeɪl, Am ˈfʊl ˈˌskeɪl] PRID

Prevodi za scales v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

scales v slovarju PONS

Prevodi za scales v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za scales v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

scales Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文