season v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za season v slovarju angleščina»francoščina

I.season [Brit ˈsiːz(ə)n, Am ˈsizən] SAMOST

2. season (in sport, fashion, tourism):

season v slovarju PONS

Prevodi za season v slovarju angleščina»francoščina

season Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文