see v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za see v slovarju angleščina»francoščina

1. see (perceive):

7. see (look upon, consider):

III.see <prét saw; part passé seen> [Brit siː, Am si] GLAG nepreh.

1. see (with eyes):

I.see-saw [Brit ˈsiːsɔː, Am ˈsiˌsɔ] SAMOST lit

II.see-saw [Brit ˈsiːsɔː, Am ˈsiˌsɔ] GLAG nepreh. lit

see v slovarju PONS

Prevodi za see v slovarju angleščina»francoščina

Fraze:

see Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文