sees v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sees v slovarju angleščina»francoščina

1. see (perceive):

to see that
voir que

III.see <prét saw; part passé seen> [Brit siː, Am si] GLAG nepreh.

I.see-saw [Brit ˈsiːsɔː, Am ˈsiˌsɔ] SAMOST lit

II.see-saw [Brit ˈsiːsɔː, Am ˈsiˌsɔ] GLAG nepreh. lit

sees v slovarju PONS

Prevodi za sees v slovarju angleščina»francoščina

Fraze:

to see the last [or Brit, Aus the back] of sb/sth
to not see the wood Brit, Aus [or Am the forest] for the trees

sees Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文