seize v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za seize v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.seize on GLAG [Brit siːz -, Am siz -], seize upon GLAG (seize on [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za seize v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

seize v slovarju PONS

Prevodi za seize v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za seize v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

seize Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文