sent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sent v slovarju angleščina»francoščina

sent → send

glej tudi send

1. send (dispatch) (gen):

2. send (cause to move):

1. send (dispatch) (gen):

2. send (cause to move):

I.send round GLAG [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] Brit (send [sb/sth] round, send round [sb/sth])

I.send down GLAG [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb/sth] down, send down [sb/sth])

I.send along GLAG [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb/sth] along, send along [sb/sth])

II.send off GLAG [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sth] off, send off [sth]) (post)

III.send off GLAG [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb] off, send off [sb]) SPORT

sent v slovarju PONS

Prevodi za sent v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi send

glej tudi send away

sent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文