sentences v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sentences v slovarju angleščina»francoščina

I.sentence [Brit ˈsɛnt(ə)ns, Am ˈsɛn(t)əns] SAMOST

sentences v slovarju PONS

Prevodi za sentences v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za sentences v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sentences Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文