served v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za served v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

6. serve (function):

I.serve out GLAG [Brit səːv -, Am sərv -] (serve out [sth], serve [sth] out)

I.serve up GLAG [Brit səːv -, Am sərv -] GASTR (serve up [sth], serve [sth] up)

Individual translation pairs

Prevodi za served v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

served v slovarju PONS

Prevodi za served v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za served v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

served Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文