services v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za services v slovarju angleščina»francoščina

I.service [Brit ˈsəːvɪs, Am ˈsərvəs] SAMOST

2. service (facility, work done):

3. service (work, period of work done) (gen):

service ADMIN, MILIT

5. service (from machine, vehicle, product):

services v slovarju PONS

Prevodi za services v slovarju angleščina»francoščina

services Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

R.E.R.

services iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

services iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文