sew v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sew v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.sew <prét sewed; part passé sewn, sewed> [Brit səʊ, Am soʊ] GLAG preh.

II.sew <prét sewed; part passé sewn, sewed> [Brit səʊ, Am soʊ] GLAG nepreh.

Prevodi za sew v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

sew v slovarju PONS

Prevodi za sew v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za sew v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sew Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文