shares v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shares v slovarju angleščina»francoščina

1. share (of money, food, profits, blame):

glej tudi halve

shares v slovarju PONS

Prevodi za shares v slovarju angleščina»francoščina

shares Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文