shaven v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shaven v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.shave <part passé shaved or shaven> [Brit ʃeɪv, Am ʃeɪv] GLAG preh.

III.shave <part passé shaved or shaven> [Brit ʃeɪv, Am ʃeɪv] GLAG nepreh.

clean-shaven [Brit kliːnˈʃeɪv(ə)n, Am ˌklinˈʃeɪvən] PRID

Prevodi za shaven v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
shaven Brit
after-/pre-shave (lotion)

shaven v slovarju PONS

Prevodi za shaven v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za shaven v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shaven Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文