she's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za she's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

she ZAIMEK She is translated by elle: she closed the door = elle a fermé la porte. For particular usages, see the entry below.:

she's → she is, → she has

Individual translation pairs

Prevodi za she's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

she's v slovarju PONS

Prevodi za she's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.she [ʃi:] pers pron (female person or animal)

Individual translation pairs

Prevodi za she's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

she's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文