shivers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shivers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.shiver [Brit ˈʃɪvə, Am ˈʃɪvər] SAMOST lit, fig

Individual translation pairs

Prevodi za shivers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shivers v slovarju PONS

Prevodi za shivers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za shivers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shivers Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文