shook v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shook v slovarju angleščina»francoščina

shook → shake

glej tudi shake, shake off, shake out

II.shake <prét shook; part passé shaken> [Brit ʃeɪk, Am ʃeɪk] GLAG preh.

1. shake:

3. shake Am (get rid of) → shake off

III.shake <prét shook; part passé shaken> [Brit ʃeɪk, Am ʃeɪk] GLAG nepreh.

I.shake off GLAG [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sb/sth] off, shake off [sb/sth]) (get rid of, escape from)

I.shake out GLAG [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sth] out, shake out [sth])

II.shake <prét shook; part passé shaken> [Brit ʃeɪk, Am ʃeɪk] GLAG preh.

1. shake:

3. shake Am (get rid of) → shake off

III.shake <prét shook; part passé shaken> [Brit ʃeɪk, Am ʃeɪk] GLAG nepreh.

glej tudi shake off, shake out

I.shake off GLAG [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sb/sth] off, shake off [sb/sth]) (get rid of, escape from)

I.shake out GLAG [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sth] out, shake out [sth])

I.shake about GLAG [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -], shake around GLAG (shake about or around)

II.shake about GLAG [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -], shake around GLAG (shake [sth] about or around)

II.shake down GLAG [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sb/sth] down, shake down [sb/sth])

I.shake off GLAG [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sb/sth] off, shake off [sb/sth]) (get rid of, escape from)

I.shake up GLAG [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake up [sth], shake [sth] up)

II.shake up GLAG [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sb/sth] up, shake up [sb/sth])

I.shake out GLAG [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sth] out, shake out [sth])

shake-up [Brit ˈʃeɪkʌp, Am ˈʃeɪk ˌəp] SAMOST

Individual translation pairs

shook v slovarju PONS

Prevodi za shook v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi shake

Prevodi za shook v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shook Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文