shots v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shots v slovarju angleščina»francoščina

shot → shoot

glej tudi shoot up, shoot

II.shoot up GLAG [Brit ʃuːt -, Am ʃut -] (shoot up [sth], shoot [sth] up)

10. shoot (inject) inf → shoot up inf

IV.shoot <prét, part passé shot> [Brit ʃuːt, Am ʃut] GLAG nepreh.

Parthian shot [Brit ˈpɑːθɪən, Am ˈpɑrθiən ʃɑt] SAMOST

shots v slovarju PONS

Prevodi za shots v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

shot pp, pt of shoot

glej tudi shoot

Individual translation pairs

Prevodi za shots v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shots Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文