should v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za should v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

should [Brit ʃʊd, Am ʃʊd, ʃəd] GLAG modal conditional of shall

1. should (ought to):

5. should (expressing opinion, surprise):

glej tudi shall

shall [Brit ʃal, ʃ(ə)l, Am ʃæl, ʃəl] GLAG modal When shall is used to form the future tense in English, the same rules apply as for will. You will find a note on this and on question tags and short answers near the entry will .

Individual translation pairs

Prevodi za should v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

should v slovarju PONS

Prevodi za should v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za should v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

should Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文