shoulders v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shoulders v slovarju angleščina»francoščina

I.shoulder [Brit ˈʃəʊldə, Am ˈʃoʊldər] SAMOST

1. shoulder ANAT:

shoulders v slovarju PONS

Prevodi za shoulders v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.shoulder [ˈʃəʊldəʳ, Am ˈʃoʊldɚ] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za shoulders v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shoulders Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文