shows v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shows v slovarju angleščina»francoščina

3. show (outward display):

II.show <prét showed; part passé shown> [Brit ʃəʊ, Am ʃoʊ] GLAG preh.

III.show <prét showed, part passé shown> [Brit ʃəʊ, Am ʃoʊ] GLAG nepreh.

IV.show <prét showed; part passé shown> [Brit ʃəʊ, Am ʃoʊ] GLAG povr

glej tudi door

shows v slovarju PONS

Prevodi za shows v slovarju angleščina»francoščina

shows Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文