sight v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sight v slovarju angleščina»francoščina

2. sight (act of seeing):

vue ž
à la vue de
to lose sight of sb/sth lit, fig

3. sight (range of vision):

sight v slovarju PONS

Prevodi za sight v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za sight v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sight Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

sight iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文