singles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za singles v slovarju angleščina»francoščina

singles [Brit ˈsɪŋɡ(ə)lz, Am ˈsɪŋɡlz] SAMOST

I.single [Brit ˈsɪŋɡ(ə)l, Am ˈsɪŋɡəl] SAMOST

II.single [Brit ˈsɪŋɡ(ə)l, Am ˈsɪŋɡəl] PRID

singles v slovarju PONS

Prevodi za singles v slovarju angleščina»francoščina

singles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

singles iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za singles v slovarju francoščina»angleščina

singles iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文