sit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sit v slovarju angleščina»francoščina

I.sit <part prés sitting, prét, part passé sat> [Brit sɪt, Am sɪt] GLAG preh.

II.sit <part prés sitting, prét, part passé sat> [Brit sɪt, Am sɪt] GLAG nepreh.

III.sit <part prés sitting, prét, part passé sat> [Brit sɪt, Am sɪt]

sit about GLAG [Brit sɪt -, Am sɪt -], sit around GLAG

sit v slovarju PONS

Prevodi za sit v slovarju angleščina»francoščina

sit about GLAG nepreh. Brit, sit around GLAG nepreh.

sit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文