sitting v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sitting v slovarju angleščina»francoščina

I.sitting [Brit ˈsɪtɪŋ, Am ˈsɪdɪŋ] SAMOST

III.sitting [Brit ˈsɪtɪŋ, Am ˈsɪdɪŋ] PRID

I.sit <part prés sitting, prét, part passé sat> [Brit sɪt, Am sɪt] GLAG preh.

II.sit <part prés sitting, prét, part passé sat> [Brit sɪt, Am sɪt] GLAG nepreh.

III.sit <part prés sitting, prét, part passé sat> [Brit sɪt, Am sɪt]

bedsit, bedsitter, bed-sitting room SAMOST Brit inf

sitting v slovarju PONS

Prevodi za sitting v slovarju angleščina»francoščina

bedsitter SAMOST Brit, bed-sitting room SAMOST Brit form

sit about GLAG nepreh. Brit, sit around GLAG nepreh.

sitting Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文