situation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za situation v slovarju angleščina»francoščina

situation [Brit sɪtjʊˈeɪʃ(ə)n, sɪtʃʊˈeɪʃ(ə)n, Am ˌsɪtʃəˈweɪʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs
épineux/-euse

situation v slovarju PONS

Prevodi za situation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za situation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

situation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文