six v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za six v slovarju angleščina»francoščina

six-gun [Brit ˈsɪksɡʌn, Am ˈsɪksˌɡən] SAMOST inf

six v slovarju PONS

Prevodi za six v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi eight

Individual translation pairs

Prevodi za six v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

six Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

six iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za six v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文