size v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za size v slovarju angleščina»francoščina

1. size (dimensions):

3. size FASHION:

I.size up GLAG [Brit sʌɪz -, Am saɪz -] (size up [sb/sth], size [sb/sth] up)

one-size [Brit ˈwʌnsʌɪz, Am ˌwənˈsaɪz] PRID

size v slovarju PONS

Prevodi za size v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za size v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

size Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文