skies v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za skies v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi sky

I.sky-high [Brit skʌɪˈhʌɪ, Am ˈˌskaɪ ˈhaɪ] PRID

II.sky-high [Brit skʌɪˈhʌɪ, Am ˈˌskaɪ ˈhaɪ] PRIS

skies v slovarju PONS

Prevodi za skies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za skies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

skies Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文