slap v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za slap v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

slap → slap bang

III.slap <part prés slapping; prét, part passé slapped> [Brit slap, Am slæp] GLAG preh.

glej tudi slap bang

I.slap down GLAG [Brit slap -, Am slæp -] (slap [sth] down, slap down [sth]) (put)

I.slap on GLAG [Brit slap -, Am slæp -] inf (slap [sth] on, slap on [sth])

I.slap around GLAG [Brit slap -, Am slæp -] inf (slap [sb] around)

Prevodi za slap v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

slap v slovarju PONS

Prevodi za slap v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

slap-bang → slap

glej tudi slap

Prevodi za slap v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

slap Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a bit of slap and tickle Brit iron inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文