slowed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za slowed v slovarju angleščina»francoščina

slow → slow down

glej tudi slow down, go-slow

II.slow down GLAG [Brit sləʊ -, Am sloʊ -] (slow down [sth/sb], slow [sth/sb] down)

go-slow [Brit ˌɡəʊˈsləʊ, Am ˈɡoʊ ˈˌsloʊ] Brit SAMOST

II.slow down GLAG [Brit sləʊ -, Am sloʊ -] (slow down [sth/sb], slow [sth/sb] down)

go-slow [Brit ˌɡəʊˈsləʊ, Am ˈɡoʊ ˈˌsloʊ] Brit SAMOST

slow-moving [Brit ˌsləʊˈmuːvɪŋ, Am ˌsloʊˈmuvɪŋ] PRID

slowed v slovarju PONS

Prevodi za slowed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za slowed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

slowed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文