slowly v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za slowly v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za slowly v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

slowly v slovarju PONS

Prevodi za slowly v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za slowly v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

slowly Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文