smile: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za smile: v slovarju angleščina»francoščina

I.smile on GLAG [Brit smʌɪl -, Am smaɪl -] (smile on [sb/sth])

Individual translation pairs

smile: v slovarju PONS

Prevodi za smile: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za smile: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

smile: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文