smoke v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za smoke v slovarju angleščina»francoščina

I.smoke out GLAG [Brit sməʊk -, Am smoʊk -] (smoke [sth] out, smoke out [sth])

II.smoke out GLAG [Brit sməʊk -, Am smoʊk -] (smoke [sb] out, smoke out [sb]) lit

smoke v slovarju PONS

Prevodi za smoke v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za smoke v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

smoke Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文