sold v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sold v slovarju angleščina»francoščina

sold → sell

glej tudi sell, hard sell, soft sell

I.sell [Brit sɛl, Am sɛl] SAMOST inf (deception, disappointment)

1. sell (gen) COM:

III.sell <prét, part passé sold> [Brit sɛl, Am sɛl] GLAG nepreh.

IV.to sell oneself <prét, part passé sold> GLAG povr

I.sell [Brit sɛl, Am sɛl] SAMOST inf (deception, disappointment)

1. sell (gen) COM:

III.sell <prét, part passé sold> [Brit sɛl, Am sɛl] GLAG nepreh.

IV.to sell oneself <prét, part passé sold> GLAG povr

glej tudi hard sell, soft sell

II.sell out GLAG [Brit sɛl -, Am sɛl -] (sell [sth] out, sell out [sth])

sell-out [Brit ˈsɛlaʊt, Am ˈsɛlˌaʊt] SAMOST

sold v slovarju PONS

Prevodi za sold v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sold pt, pp of sell

glej tudi sell

Individual translation pairs

Prevodi za sold v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sold Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文